Cheeni Kum

 CLIENT: ANAND SWEETS & SAVOURIES, BANGALORE  |  BRANDING & PACKAGING

cheeni kum inside

cheeni kum 1

cheeni kum inside 3

CK4

cheeni kum inside2 Food Packaging Labels for Cheeni Kum

ck6

ck7